نگاه به زندگی

به زندگی و عناصر آن چگونه نگاه می کنید؟ به زندگی ، کار ، ازدواج و مواردی از این دست؟ نگاه تو بر چه اساسی است؟ 

نگاه به زندگی

استعدادت را بشناس

استعدادت را بشناس، زندگی ات را تغییر بده.

استعداد شما

نوشته های کاربران

نظرات و نوشته های خود را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان منتشر شود و دیگران هم بتوانند درباره نوشته های شما نظر بدهند. 

برای ارسال نظر به بخش " تماس " مراجعه نمایید

تازه ها

 • Feb 28

  چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟

   

  با توجه به موقتی بودن حافظه کوتاه مدت باید اطلاعات به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در حافظه بلند مدت هم نیاز داریم تا بازیابی و یادآوری به خوبی صورت گیرد. انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت و ساماندهی اطلاعات در حافظه بلند مدت از روشهای زیر امکان پذیر است.

  تمرین و تکرار

  سازماندهی اطلاعات

  استفاده از ابزارها و کمک کننده ها

  تمرین

  تمرین می تواند آشکار (برای همه مشهود و یا با صدای بلند) یا پنهان (بی صدا و مخفی) باشد. اما صرف تکرار مکرر واژه ها برای خویشتن با هدف دستیابی به تمرین موثر کافی نیست. فرد باید درباره واژه ها و احتمالا روابط آنها نیز فکر کند.

  تمرین چه آشکار باشد چه پنهان، سوال اصلی این است: بهترین روش مدیریت زمان خود برای تمرین آموخته های جدید چیست؟

  جلسات تمرین باید فاصله مناسبی داشته باشند. نه آنقدر طولانی باشد که اطلاعات پیش از تثبیت فراموش شوند، و نه آنقدر نزدیک و فشرده که ذهن فرصت ساماندهی اطلاعات را نداشته باشد.

  به دلایل ثابت شده علمی بهتر است اولین تکرار پس از یک خواب مناسب باشد.

  هیپوکامپ در مغز نقش مهمی در حافظه دارد. سامانه یادگیری در این بخش مغز در حین خواب فعال می شود. برخورد مکرر در روزهای بعد و فعال سازی مکرر در دوره های بعدی خواب به یادگیری کمک می کند.

   

  سازماندهی اطلاعات

  در صورتی که اطلاعات جدید به اطلاعاتی که قبلا یادگرفته شده اند مرتبط شود،یا اطلاعات جدید به شکل معناداری به هم مرتبط شوند، یادگیری عمیق تر خواهد بود. به این ترتیب مطالعه موضوعی یا پژوهشی حول یک سوال یا مسئله منجر به یادگیری بالاتری خواهد بود.

  مثلا در یادگیری زبان برای حفظ کردن واژه های مرتبط با بدن می توان آنها را در یک صفحه نوشت و یا واژه ها را روی یک شکل نشان داد.

  مغز شما این روش را دوست دارد. چرا که اگر شما این کار را نکنید، خود به خود چنین خواهد کرد. اما شما با این کار می توانید به مغزتان کمک کنید.

   

  ابزارها و کمک کننده ها

  فنون خاصی وجود دارد که شما را برای یادسپاری کمک می کند. مهمترین این فنون عبارتند از :

  دسته بندی طبقاتی : فرض کنید قرار است سیب، شیر، نان، انگور، ماست، نان ساندویچ، پنیر، گریپ فروت و کاهو بخرید. لیست را بر اساس میوه ها، نان، سبزیجات و لبنیات دسته بندی کنید و تعداد کل اقلامی که باید خریداری شود را نیز به مشخص کنید.

  تصویر های تعاملی : مثلا برای حفظ کردن کلمات مورچه خوار، میز، مداد، کتاب رادیو، شهر، باران، برق، سنگ و آینه می توانید تصور کنید مورچه خوار روی میز نشسته و با مداد روی کتاب می نویسد. باران روی شهر می بارد و رادیو را که روی سنگ قرار گرفته خیس می کند و تولید برق می کند و شما در آینه برق را می بینید.

  نظام چنگک : اطلاعات جدید را به اطلاعات قبلی که یادگرفته اید مرتبط کنید و تصویر تعاملی بسازید.

   روش جایگاه : تجسم کنید در حال قدم زدن هستید و از مقابل بناهای مشخصی که خوب می شناسید عبور می کنید. در ذهن خود واژه هایی راکه باید حفظ شوند روی آن آثار و بناها قرار دهید. و داستان تعاملی بسازید.

  سرنام : از حروف ابتدایی واژه ها یک واژه جدید بسازید.

  همانطور که از این روشها مشخص است معنادار کردن اطلاعات جدید با استفاده از اطلاعات قبلی اهمیت زیادی در یادگیری دارد.

   

  برداشتی از کتاب روانشناسی شناختی ، رابرت استنبرگ