روش ادراکی _حرکتی به عنوان راه حلی برای درمان اختلالات یادگیری

175

طرفداران این روش معتقدند که یادگیری حرکتی مبدا یادگیری است و فرایند های ذهنی عالی تر پس از رشد مناسب سیستم حرکتی و سیستم ادراکی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی به وجود می آید. این به این معنی است که مربیان به جهت موثر بودن آموزش ها می بایست حس ادراکی حرکتی دانش آموزان را تقویت نمایند. دکتر نیول کپارت “Newell Kepart” یکی از مشهورترین پیشتازان در روش ادراکی حرکتی است و عقیده دارد که یادگیری های حرکتی بر هوش و تحصیلات موثر است.

وی در کتاب خود تحت عنوان ” دیر آموز در کلاس درس ” می نویسد:« این منطقی است که فرض  کنیم تمام رفتارها اساسا حرکتی است ، پیش نیاز هرنوع حرکت ماهیچه ها و پاسخ های حرکتی است.» به عبارت دیگر او معتقد است که رفتارها از فعالیت های ماهیچه ها سرچشمه می گیرد و رفتارهای پیچیده تر وابسته به رفتارهای ساده تر است.

کپارت معتقد است که رشد کودک با کنترل حرکات شروع می شود و مراحلی چون کشف منظم ،ادراک مسائل ، ترکیب و تکمیل دریافت های حسی و در پایان تشکیل مفاهیم را طی می کند.او می گوید هر مرحله از مرحله پیشین کامل تر و پیچیده تر است و کودکان عادی این مراحل را به سادگی و با ترتیب درست طی می کنند. در کودکان عادی اطلاعات حرکتی و ادراکی پیوند نزدیکی باهم می یابند. اما در مورد دانش آموزن با اختلال یادگیری ممکن است در مراحل رشد، انقطاعی رخ دهد. کودکان اختلال یادگیری مراحل رشد را به طور منظم طی نکرده و در یادگیری های ادراکی دچار مشکل می باشند و فرایند های ذهنی عالی تر را کندتر فرا می گیرند.

در ذیل به چند تمرین و آموزش برای تقویت یادگیری های ادراکی_حرکتی می پردازیم:

الف ) نرده چوبی 

در این تمرین کودک را وا می دارند بر یک نرده چوبی ، به جلو و عقب و پهلو حرکت کند . کودک با استفاده از این نرده در تشخیص چپ و راست خود جهت یابی و توانایی در برقراری تعادل مهارت کسب می کند. ( به جای نرده چوبی می توان از ابزار های دیگری نیز استفاده کرد مثلا یک خط صاف یا یک طناب که کودک روی آن راه می رود.)

 

 

 

 

 

ب) تخته تعادل

در این تمرین کودک را بر تخته ای مربع شکل که در زیروسط آن نرده ای کوچک به عنوان اهرم نصب شده است قرار می دهند . کودک با استفاده از این تخته به کسب مهارت در برقراری تعادل می پردازد.

 

 

 

ج) فرشته در برف

در این تمرین بر زمین برفی دراز می کشد سپس دست ها و پاهایش را به گونه ای حرکت می دهد که در برف طرح فرشته را درست کند. با این تمرین کودک اثر حرکات دست و پای خود را آشکارا و به نحوی قابل لمس ملاحظه می کند.

 

 

د) بازی های تقلیدی

در این تمرین کودک وادار می شود به شیوه برخی از حیوانات چون اردک، خرگوش ،خرچنگ و مانند آن حرگت کند.این تمرین به رشد تصور بدنی و کنترل حرکات کودک کمک می کند.همچننین فعالیت های مربوط به عضلات بزرگ مانند دویدن ،پریدن لی لی کردن و پرتاب شی معین و یا فعالیت های مربوط به عضلات ظریف شامل مهره بند کردن ، رنگ کردن ، کپی کردن و در نهایت نوشتن است.

و در نتیجه باید توجه کرد که تبحر و مهارت در پیوند دریافت های ادراکی با حرکت ، رشد ذهنی کودک را تسهیل می کند و نیز او را برای تقویت و بازسازی این پیوند می بایست تمرین هایی مشابه تمرین های ذکر شده را انجام داد.

 

منبع : نادری و سیف نراقی، اختلالات یادگیری ، چاپ۱۵ ، انتشارات امیرکبیر،۱۳۹۶

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.